BİZ KİMİZ

KABİP olarak amacımız; dünyada, ülkemizde ve şehrimizde gelişen toplumsal olaylar karşısında inanç ve medeniyet perspektifinden kadının bakış açısıyla sivil toplum kuruluşları ile güçlü, etkili, yol gösterebilen, icra kapasitesi yüksek, sonuç odaklı çalışabilen ve çözüm üreten bir çatı kuruluşu olmak, bununla birlikte KABİP katılımcısı STK’lar ve STK’ların Kadın Kolları ile genelde toplumun tamamını kuşatacak, özelde kadın, aile, çocuk ve genç eksenli çalışmalar yapmak, çözüm üretmek ve kamuoyu oluşturmaktır.

Bu yolda farklı sahalarda farklı birikimlere sahip STK’larımız ile bir araya gelerek; katılımcı demokrasinin en önemli paydaşı olarak gördüğümüz STK’ların politika üretim aşamalarında daha etkili çalışmalar yapabilmeleri için zemin hazırlamak ve bu zeminde adalet, sevgi ve hoşgörünün hâkim olduğu köklü bir medeniyet mirasına sahip büyük ve güçlü Türkiye idealine hizmet etmek ve kadın STK’larının sesini gür bir şekilde duyurmak aslî hedefimizdir.